Zgłoszenie gotowości do udziału w akcji #Halorzeka