Wodna Masa Krytyczna 2015

Wodna Masa Krytyczna 2015

Autorzy zdjęć:
Hubert Węglarski, www.hwfp.pl
Agata Zu Jabłońska
DOLA – Zespół Pieśni Bez Tańca