Chińska Legenda o Smoczych Łodziach

2ea0

2300 lat temu, na dworze króla Huai w państwie Chu, żył poeta Qu Yuan. Był on znany ze swojej mądrości i szlachetności, dlatego też władca pokładał w nim swoje zaufanie i często korzystał z jego rad. Jednak w jego otoczeniu była też grupa skorumpowanych ministrów, którzy zazdrościli Yuanowi otaczającego go nimbu szacunku i faworów, jakimi darzył go król. Postanowili oni uknuć intrygę mającą odsunąć poetę od tronu. Pomawiając i szkalując go przed królewskim obliczem doprowadzili do wygnania Qu Yuana.

Oczerniony pisarz wyruszył więc na tułaczkę po prowincjach na południe od Żółtej Rzeki. W czasie swej wędrówki zebrał i spisał wiele ludowych legend z regionów, które odwiedził, dając im nieśmiertelność i ratując przed zapomnieniem. Sam jednak nie mógł wygnać z pamięci wspomnień o swym umiłowanym Chu. Nie mając już żadnego wpływu na stan ojczyzny tworzył liczne poematy, wyrażając w nich swój smutek i żal.

W roku 278 p.n.e. w skutek źle prowadzonej polityki wspieranej przez skorumpowanych doradców królewskich stolica Chu – Ying – została przejęta przez siły państwa Qin. Na wieść o tym zrozpaczony Qu Yuan stworzył swoje ostatnie dzieło, „Tren dla Ying”, po czym rzucił się w odmęty rzeki Mi Lo w akcie rytualnego samobójstwa.

quyuan-stamp1

Mieszkańcy pobliskiej wioski, znając i szanując poetę, czym prędzej rzucili mu się na ratunek. Gdy poszukiwania zakończyły się fiaskiem, miłujący poetę lud postanowił przynajmniej ochronić jego duszę. W miejscu, gdzie Qu Yuan rzucił się w odmęty, poczęli oni rozchlapywać wodę wiosłami swoich łodzi, oraz bić w bębny, by odgonić złe duchy czychające na duszę poety. Aby obłaskawić te mistyczne wodne stworzenia rzucano im także ryż w nadziei, że pożrą je zamiast Qu Yuana. Tej samej nocy duch poety objawił się swoim przyjaciołom prosząc, aby dla odegnania Smoka żyjącego w rzece, rzucali do wody ciastka ryżowe zawinięte w liście, nazwane później „zongzi”.

dumpling

Od tamtej pory, dla uczczenia pamięci o Qu Yuanie, piątego dnia piątego miesiąca każdego roku chińskiego organizowane są zawody Smoczych Łodzi. Tradycja ta wyszła w końcu i poza Chiny. Na całym świecie drużyny, tak jak przed setkami lat, biją w bębny i burzą wodę wiosłami, odganiając złe duchy i Smoki.